İbrahimiyye Salavatı

İbrahimiyye Salavatı

Değerli Kardeşlerim! Salavat olarak bilinen salat ü selam getirme, Peygamber Efedimiz’i övme ve ona dua etmeyi ifade etmektedir. Yüce Allah Ahzab Suresi 56. Ayeti Kerimesinde Mealen şöyle emretmektedir: “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salat ediyorlar. Ey İman Edenler! Siz de ona salat edin, selam edin”. Ayet-i Kerime’de açıkça bize emrolunan salavatı ne kadar çok okuyabilirsek ve öğretebilirsek bizler için çok faydalıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz bir sohbet esnasında, “Yanında benim adım anılıp da bana salavat getirmeyenin burnu yerde sürtülsün.” diye, müminlere öğüt vermiştir. Bu bizim Peygamber’e bir vefa borcumuzdur.

İbrahimiyye Salavatı da Resul-i Ekrem’e yapılacak salavatların en mükemmelerinden biridir. Zira, Hz. Peygamber bu salavatı ashabına öğretmiştir. Ayrıca, Hz. İbrahim Allah-u Teala’dan kullarının onu da anmasını istemiş ve bu sebepten dolayı farz namazlarında “Salli” ve “Barik” okunurken, Hz. İbrahim de anılmaktadır. Peygamber Efendimiz’in kumandanlarından Beşir bin Sad Peygamber Efendimize, “Ya Rasulullah! Allah bize, sana salat ve selam etmemizi emretti. Sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Lakin sana nasıl salat getireceğiz demiştir?” demiştir. Peygamber Efendimiz de “Salli” ve “Barik” dualarını öğretmiştir.

Bu salavatı 1000 kere okuyan kişi Allah’tan feyz alır. Peygamber Efendimizi rüyasında görür. Peygamber Efendimiz bu salavatı 1000 kere okuyana şefaatçi olur. İmam Nevevi bu salavatın diğer salavatlardan daha üstün olduğunu söylemiştir.

İbrahmiyye Salavatı Arapçası:

İbrahimiyye Salavatı

İbrahimiyye Salavatı Okunuşu:

Allahumme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin kema salleyte ve barekte ala seyyidina ibrahime ve ala ali seyyidina ibrahime fil alemine inneke hamidun mecid.