Aliyyül Kadr Salavatı

Aliyyül Kadr Salavatı

Sevgili Müslümanlar,
Aliyyül Kadr Salavatı, ekseriyetle her perşembeyi cumaya bağlayan gece ara verilmeden okunulması tavsiye edilmektedir. Kim bunu alışkanlık haline getirir ve bu salavatı 1 kere dahi olsa her perşembeyi cumaya bağlayan gece ölünceye kadar okursa, mezara konulurken Peygamber Efendimiz’in ruhaniyeti onu mezarda karşılar. Ölen kişiye, Peygamber Efendimiz’in onu mezara indirdiği gösterilir. Seyyid Ahmed Duhlan Hazretleri böyle buyurmuştur.

Arapçası

Aliyyül Kadr Salavatı

Okunuşu

“Allâhümme salli ‘alâ seyyidinâ Muhammedin Nebiyy’il-ümmiyyi’l-Habibi’l-Âli’l-kadri’l-azîmi’l-câhi ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.”

Hayırlar İçin 100 Kere Dinleyin

Aliyyül Kadr Salavatı Anlamı

“Allâhım, ümmî, Habib, kadr-u kıymeti yüce makamı azametli olan nebiyi zîşan Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ne âl ve ashâbına salat-ü selam eyle!”

Faziletleri

Son nefesine kadar her perşembeyi cumaya bağlayan kişi bu salavatı 1 kere okursa, ölünce kabrine indiren, karşılayan kişi Peygamber Efendimiz olur.
Diğer günlerde 10 kere okunulması bazı arifler tarafından tavsiye edilmiştir.

Melaike Salavatı

Melaike Salavatı

Diğer bir adı Melekler Salavatı olan Melaike salavatında, 4 büyük Melek zikredilmektedir. Bu da salavatın gücüne güç katmaktadır. Melaike Salavatı sürekli zikredilebilecek faziletli salavatlar arasında yeralmaktadır. 41 kere okursanız, bulunduğunuz yer meleklerle dolup taşacaktır. 41 kere dinleyebileceğiniz bir linki de aşağıda paylaşıyoruz.

Melaike Salavatı Arapçası

Melaike Salavatı

Melaike Salavatı Okunuşu

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina cibrile ve mikaile ve israfile ve azraile ve hameletil arşi ve alel melaiketil mükarrabine ve ala cemiıl enbiyai vel mürseline salavetüllahi ve selamuhu aleyhim ecmain.

Melaike Salavatını 41 Kere Dinleyin