Düsuki Salavatı

Düsuki Salavatı

Sevgili dostlar,
sizlerle İbrahim Düsuki Hazretlerine ait olan Düsuki Salavatını paylaşmak isteriz. Bu faziletli salavat, Ahmed ed-Derdir Hazretleri tarafından virdine başlamadan önce sürekli tercih edilmiştir. Allah dostlarından olan Ahmed ed-Derdir’in Düsuki Salavatı okuması, bu salavatın ne denli faziletli olduğunun bir delilidir. İbrahim Düsuki Hazretlerine göre; kim bu salavatı sabah namazlarından sonra okumayı alışkanlık haline getirirse, evliyaların üzerine olan feyizler okuyanın da üzerine olur. Zira bu salavat Allah’ın izniyle mana aleminden feyz alınarak yazılmıştır.

Arapçası:

Düsuki Salavatı

Okunuşu:

Allahümme salli alez zati Muhammediyyetil latifetil ehadiyyeti şemsi semail esrari ve mazheril envari ve merkizi medaril celali ve kutbi felekil cemal. Allahümme bisirrihi ledeyke ve biseyrihi ileyke amin havfi ve ekıl asrati ve ezhib hüzni ve hırsi ve künli ve hüzni ileyke minni verzuknil fenae anni vela tecalni meftunen binefsi mehcuben bihıssi vekşifli an külli sirrin mektumin ya Hayyu ya Kayyum.