Tesirli Şifa Salavatı

Tesirli Şifa Salavatı

Sevgili Takipçiler,
sizlerle en tesirli şifa salavatı olan, Tıbbil Kulubi Salavatını paylaşıyoruz. Bu tesirli şifa salavatı Tıbbil Kulubi’de, Peygamber efendimiz Muhammed Mustafa (S.A.V.)’nin, zahiri ve batıni hastalıklarının afiyeti ve şifası olduğu, gözlerin ve görüşlerin de nuru ve ziyası olduğu bildirilmiştir. Alemlerin Rabbi olan yüce Allah, NECM Suresi 43 ve 44. ayet-i kerimelerde mealen şöyle bildiriyor; “Güldüren de ağlatan da Allah’tır. Öldüren de dirilten de Allah’tır.”

Peygamber Efendimiz yine bir hadiste belirttiği gibi; “Allah, verdiği hiçbir dert yoktur ki onun için bir şifa indirmesin.” Tüm bunlardan anlaşılacağı üzerine, dert de deva da Allah’tandır. Bizlere düşen ise bunların çarelerini aramaktır. İşte tesirli şifa salavatı Tıbbil Kulubi’de hem ruhani hem de bedensel hastalıkların şifası için yıllardır tecrübe edilmiştir faziletli salavatların başında gelmektedir. Sizlerden ricam, şifanın önce Allah’tan geldiğini bilerek en ufak şüphe etmeden bu salavatı içtenlikle okumanızdır. Bu salavatın okunmasında yazmakla yetinilmeyecek sınırsız faydalar mevcuttur. Allah tüm hastalara şifa versin. AMİN!

Faziletleri ve Uygulanışı

Yukarıda da belirtiğimiz gibi, tüm şifa salavatların en tesirlisi olan bir salavattır. Her türlü hastalıkların defi için okunur. Bazı okunuş şekilleri vardır. En çok tecrübe edilen yöntem; Perşembeyi Cumaya bağlayan gece yatsı namazının akabinde, anlamını idrak ederek (okumuş olmak için değil) 313 kere  kişinin kendi duyacağı tonda sesli okunur. Okumaya başlamadan önce 391 kere Ya Şafi esması zikredilir. Okunma esnasında cam bir sürahide ya da şişede su bulundurulur. Her okuma bittikten sonra sürahiye üflenilir. 313 kere okunduktan sonra bu su içirilir. Mümkünse hasta olan kişi kendi okusun ve suyu içsin. Bu okunmuş suyu hasta olsun olması herkes içebilir.
Diğer bir uygulanış metodu ise, hasta olan kişi bu salavatı 2000 kere okursa biiznillah en kısa sürede sağlığına kavuşur.

1 Saat Kesintisiz Çok Tesirli Şifa Salavatı Dinleyin

Tesirli Şifa Salavatı Tıbbil Kulubi Arapçası

Tesirli Şifa Salavatı

Tesirli Şifa Salavatı Tıbbil Kulubi Okunuşu

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin tıbbi’l-ku­lû­­bi ve devâihâ ve âfiyeti’l-ebdâni ve şifâihâ ve nûri’l-eb­sâri ve diyâihâ ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.

Tesirli Şifa Salavatı Tıbbil Kulubi Anlamı

Allah’ım! Kalplerin tabibi ve ilacı, bedenlerin afiyeti ve şifası, gözlerin nuru ve ışığı olan Efendimiz Hz. Muhammed’e onun âl ve ashabına salat ve selam eyle!

Not: Paylaşacağımız videolarımızdan haberdar olmak için lütfen YOUTUBE KANALIMIZA BURADAN abone olmayı ihmal etmeyin.

Salat-ı Bedeviye

Salat-ı Bedeviye

Salat-ı Bedeviye, zamanın evliyalarından Seyyid Ahmed Bedevi Hazretleri tarafından tertiplenmiştir. Çok yüce sırlar ihtiva eden Salat-ı Bedeviye’nin, namazların ardından yedi kere okunmasında büyük faydalar vardır.

Salat-ı Bedeviye Arapçası:

Salat-ı Bedeviye

Salat-ı Bedeviye Okunuşu:

Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve mevlânâ muhammedin şeceratil aslin nûrâniyyeti velem’atil kabdatir rahmâniyyeti ve efdalil halikatil insâniyyeti ve eşra fissûratil cismâniyyeti ve ma’dinil esrârir rabbâniyyeti ve hazâinil ulûmil istifâiyyeti sâhibil kabdatil asliyyeti ve behcetis seniyyeti verrutbetil aliyyeti meninderacâtin nebiyyûne tahte livâihi fehüm minhü ve ileyhi ve salli ve sellim ve bârik aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi adede mâ halakte ve razekte ve emette ve ahyeyte ilâ yevmi teb’asü men efneyte ve sellim teslîmen kesîran velhamdülillahi rabbil âlemîn

Salat-ı Bedeviye Anlamı:

Allahım, nur şeceresinin aslı, rahmaniyyet parlamasının kabzası, insan mahlukatının efdali, cismani suretlerin en şereflisi, uluhiyyet sırlarının menbaı, seçilmiş-arı ilimlerin hazineleri; aslı kabza, ali rütbe (yüce makam) ve güzellik sahibi; Efendimiz, Mevlamız (sahibimiz) Muhammed’e salat eyle ki tüm Nebiyler Onun sancağının altındadır, onlar Ondandır Onadır. Ve O’na, O’nun Âli’ne ve Ashabına yaratıp rızıklandırdıklarının, öldürüp dirilttiklerinin adedince, fani ettiklerini tekrar dirilttiğin güne kadar bol bol salat ve selam eyle. Ve yine O’na ve diğerlerine salat ve teslim-i kesir olarak selam eyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.

Fazileti:

Sabah akşam düzenli okunduğu takdirde maddi ve manevi sıkıntılar giderilir. Bu salavatı 100 kere okumak, Delailül Hayrat’ın 33 kere hatmine denktir. Hayırlı niyetlerin kabulü için, dua önce ve sonra okunulmalıdır