Kemaliyye Salavatı

Kemaliyye Salavatı

Allah’ın kemalatının sonsuzluğunun anlatan Kemaliyye Salavatı, bazı alimlerin bildirmesine göre 70.000 bazılarına göre ise 100.000 salavat gücündedir.

Arapçası:

Kemaliyye Salavatı

Okunuşu:

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi kemala nihayete likemalike ve addi kemalih.

İnam Salavatı

İnam Salavatı

Seyyid Ahmed Savi Hazretlerinin beyanına göre bu salavat, okuyan kişi için Dünya ve ahirette rızık kapılarının açılmasına bir vesiledir. Borçtan kurtulmak için sıkça okunur. Okuyan kişi kıyamet günü korkularından emin olur. İnam Salavatı o kadar faziletlidir ki, melekler sevabını yazmakla bitiremezler.

Arapçası

inam Salavatı

Okunuşu:

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in’amillahi ve ifdalih

Anlamı:

Ey Allah’ım Efendimiz Muhammed’e ve onun ümmetine en iyi ve üstün nimetlerinin adedince salat-u selam eyle

Ehli Tarık Salavatı

Ehli Tarık Salavatı

Ehli Tarık Salavatı, “es-Salatü’l-Kemaliyye” diye de Ahmed ibni Muhammed Ed-Derdir tarafından meşhur olmuştur. Salavatta Allah-u Teala’nın kemalatının adedince diye geçmesinden dolayı, tarikat ehli bu salavatta faydalar görüp, çokça zikretmişlerdir. Salavatın manası bakılacak olursa, ne kadar sevap kazandırdığını insanın aklı alamaz. Bu kıymetli salavat her namazının ardından 10 kere okunabildiği gibi, başka mühim hacetler için de 100 defa okunabilir. Vird edinilmesi fazlasıyla kardeşlerimize yarar sağlayacaktır.

Arapçası

Ehli Tarık Salavatı

Okunuşu:

Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî adede kemâlillâhi ve kemâ yelîku bi kemâlih.

Anlamı:

Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve âline nezdindeki kemalât adedince ve onun kemalâtına yakışır bir tarzda salat ve selam eyle.

Keremül Usul Salavatı

Keremül Usul Salavatı

Keremül Usul Salavatı, Hz. Adem ve Hz. Havva’dan bu yana gelmiş geçmiş tüm anne ve babaların, keremli ve şerefli olduğunu ifade gerçekten faziletli bir salavattır. Bu salavatın çokça okunması, Peygamber Efendimiz’in özel sevgisini kazandırır. Adet önemsenmeden istenilen sayıda okunabilir.

Arapçası

Keremül Usul Salavatı

Okunuşu:

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin kerimil abai vel ümmehat

Nuriz Zati Salavatı

Nuriz Zati Salavatı

Ebu’l-Hasen eş-Şazeli Hazretlerine ait olan Nuriz Zati Salavatı, iç sıkıntıların ve zorlukların aşılmasında bu salavat bir reçetedir. Bir sıkıntının ortadan kalkması için 500 kere okunması gerekmektedir. Ayrıca yine kendisinin beyanına göre, bu salavatı bir kere okumak 100000 salavat okumaya eş değerdir.

Arapçası

Nuriz Zati Salavatı

Okunuşu

Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin nûriz-zâtî ves sirrissâri fi sairil esmai vessıfat.

Anlamı

Allah’ım! Kendisi nur olan, sırrı bütün görünen, varlıklara isim ve sıfatlara nüfuz etmiş bulunan Efendimiz Muhammed’e salat eyle. O’nu mübarek kıl ve ona en iyi şekilde selam eyle.

41 Kere Nuriz Zati Salavatı Dinleyin

Salavatı Fatih

Salavatı Fatih

Sizlerle hazine değerinde bir salavatı paylaşmak istiyoruz. Salavatı Fatih, gelmiş geçmiş salavatların içinde belki de en sırlısı, en tesirlisi, en yücesidir. Bu salavatın faziletlerinin hepsini, sırlarının hepsini anlatmaya kalksak sanırım başlı başına bir kitap olurdu. Bu salavat Kur’an-ı Kerim’de bir sır olarak saklanmış ve Allah’ın en büyük sırrı olduğu rivayet edilmektedir. Çoğu sırrı saklanmıştır. Bu sırlara ancak ve ancak itikatla okuyan kişi vakıf olur.

Bu salavat mana aleminde Muhammed el Bekri Hazretlerine bizzat Efendimiz Muhammed Mustafa (S.A.V.) tarafından öğretilmiştir. Kendisi, bu yüce sırlı salavatın ehil olmayan kişilere öğretilmemesini istemiştir. Zira bahsettiğimiz gibi, içinde nice sırlar barındıran, nice manevi perdeleri kaldıran bir salavattır. Harikalar ve mucizelerle doludur. Hazine değerindeki bu salavatın kıymeti iyi bilinmelidir. Bu salavatı, sevdiklerinize öğreterek hayır işleyin.

Faziletleri ve Okuma Adetleri

 • Bu salavatı ömründe 1 kere dahi okuyan cehenneme girmez. Girecek olana bu salavatı okuması kısmet olmaz.
 • Bu salavatın 1 kere okunması, Kur’an-ı Kerim’in 6 defa hatmine eş değer sevaptır.
 • 1 kere okunması, 10 bin salavat okumayla aynı sevaba denktir.
 • Bu salavata aralıksız 40 gün devam eden kişinin günahlarını Allah-u Teala bağışlar.
 • Perşembeyi Cumaya bağlayan ya da Pazartesi gecesi 1000 kere okuyan kişi, Rasulullah ile uyanık halde buluşur. Ancak bu, dört rekat namazın ardından okunmalı, bu namazın birinci rekatında üç kere Kadr Sûresi, ikinci rekatında üç kere Zelzele Sûresi, Üçüncü rekatında üç kere Kâfirûn Sûresi, dördüncü rekatında da üçer kere mu’avvizeteyn (Felak ve Nâs sûreleri) okunulmalı ve bu salavatın okuma esnasında ûd buhuru yakılmalıdır.
 • Aralıksız günde 100 kere okuyan kişiye manevi perdeler kaldırılır. Kalp gözü açılır ve sırlara vakıf olur. Bunun için en az 40 gün okumayı hiç aksatmamak gerek.
 • Gece yatmadan evvel 11 kere okuyan kişi çok güzel rüyalar görür.
 • Bu salavatı sürekli okuyanın kişinin kısmeti açılır. İşleri düzelir.
 • Bu salavatı şerifeyi 1000 kere okuyanın üzerine Allah’ın rahmeti ve bereketi iner.
 • Ezberleyip ezberinden günde devamlı 40 kere okuyan kişi mutlu olur, işlerinde başarı sağlar, muradına erer.
 • Kim bu salavatı 1 kere okuyup dua ederse, o kişiye şimdiye kadar bütün cinler, insanlar ve melekler tarafından okunan zikir, tesbih ve duaları sevap nail olur.
 • 1 kere okunulması 700 bin defa Delailül Hayrat okumaya muadildir.
 • Bu salavatı sürekli okuyan kişinin sorunları çözülür. Darda ise kurtulur.
 • Sürekli okunulması yoksulluğu ve açlığı kaldırır.
 • Her türlü hacetler için 1000 kere okunulmalıdır.

Salavatı Fatih Arapçası

Salavatı Fatih

Salavatı Fatih Okunuşu

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fatihi lima uğlika vel hatimi li ma sebeka nasiril hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekımi ve ala alihi ve eshabihi hakka kadrihi ve mikdarihil azim.

100 Kere Salatül Fatih Dinleyin

Salavatı Fatih Anlamı

Allahım! Kapalılıkları açan, geçmişe son veren, hakka hakikatla destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e O’nun aline ve ashabına O’nun yüce kadr ü kıymetince salat eyle selam eyle ve O’nu mübarek kıl

Raufü Rahim Salavatı

Raufü Rahim Salavatı

Raufü Rahim Salavatı, en üstün salavatlardan birisidir. Sürekli okunulması ve okutulması tavsiye edilir. Okuması ve ezberlemesi de kolay olan bu salavatı, aklınıza geldiği müddetçe okuyabilirsiniz. Böylelikle hem bolca sevap kazanmış olacaksınız, hem de dualarınızın kabulü için bir vesileniz olmuş olacaktır.

Arapçası:

Raufü Rahim Salavatı

Okunuşu:

Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedir Raûf’ir Rahîm zil hulukil azîm ve alâ âlihi ve ashâbihi ve ezvâcihi fî külli lehzatin adede külli hâdisin ve kadîm.

Anlamı:

Allah’ım! Yüce ahlak sahibi, çok merhametli ve yumuşak kalpli olan Efendimiz Muhammed’e salatü selam eyle. O’na, O’nun âline, ashabına ve eşlerine her an, her kadim ve her hadis için salatü selam eyle.