Lutfu Hafi Salavatı

Lutfu Hafi Salavatı

Abdülvehhab eş-Şarani Hazretlerine ait olan Lutfu Hafi Salavatı, Allah’ın gizli lütuflarına mazhariyet duası içerir. Yakaza halde iken, Rasulullah tarafından öğretildiği beyan edilmiştir. Kim bu salavatı çokça okursa, dünya ve ahirette Allah-u Teala’nın lütufları kaplar. Bu sebepten dolayı, bu salavatının okunmasında büyük faydalar vardır.

Arapçası

Lutfu Hafi Salavatı

Okunuşu

Allahumme salli ala seyyidina muhamedininnebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim adede ma fis semavati ve mafil ardi vema beynehuma ve ecri ya rabbi lutfekelhafiyye fi umurina vel müslimine ecmain. Allahumme salli ala seyyidina muhammedin salate ehlis semavati vel eradine aleyhi ve ecri ya rabbi lutfekelhafiyye fi emri vel müslimin.

Salavat Getirmenin Faziletleri

Salavat Getirmenin Faziletleri

Salavat Getirmenin FaziletleriAllah-u Teala Ahzab Suresi’nde mealen şöyle buyuruyor: “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin”. Bu ayet-i kerimeden de anlaşılacağı gibi, Rasulüllah’a salavat getirmek, mühim olan vazifelerin en mühimlerindendir. Bu yazımızda genel olarak salavat getirmenin faziletlerine kısaca değinmek istedik. Her ne kadar bunları listeleyecek olsak da, salavatlar nice sırları içinde barındırır. Bu sırlar kişinin imanı ile birlikte açığa çıkar. Her salavatın farklı farklı kişilerde de yine farklı farklı tecellileri vardır. Kişi kendini salavata ne kadar çok verebilirse sırları da o denli zuhur eder.

Başlıca Bazı Faziletler

  1. Allah’ın emrini yerine getirerek, rahmetini kazanmak.
  2. Peygamber Efendimiz’e salavat getirmekle Allah-u Teala’ya muvafakat etmek.
  3. Meleklere muvafakat etmek.
  4. Peygamberimize 1 salavat getirene Allah 10 rahmet yağdırır.
  5. Cennette 10 derece yükselir.
  6. 10 sevap yazılır.
  7. 10 günah silinir.
  8. Duaların kabul olmasına vesiledir. Zira iki salavat arasında yapılan dua reddolunmayacağı alimler tarafından rivayet edilmiştir.
  9. Rasulüllah’ın şefaatine nail olmak.
  10. Günahların bağışlanmasına ve ayıpların örtülmesine vesile.
  11. Kulun mühim bir sıkıntısının görülmesine sebep olmak.
  12. Kişinin Peygamberimizin yakınlığına sebebiyet.
  13. Sadaka yerine geçer.
  14. Hacetlerin görülmesine vesiledir.
  15. Yüce Yaradan’ın ve Meleklerin salavat okuyana salat okumalarına sebebiyet.
  16. Salavat getiren manen temizlenir.
  17. Kişi ölmeden önce cennetle müjdelenir.
  18. Kıyamet gününde nur gibi aydınlanır.
  19. Peygamberimizin iadesine mazhar olur.
  20. Unutulan şeyin hatırlanmasına sebep olur.
  21. Salavat getirilen topluluk mübarek olur, hoş kokar.
  22. Fakirlikten kurtarır.
  23. Okuyan kişiden cimrilik vasfı alınır.
  24. Beddualardan kurtulur.
  25. Sahibini cennet yoluna ulaştırır.
  26. Besmele ve salat ile başlanan işler tamamına ulaşır.
  27. Salavat okuyan kişi sırattan kolay geçer.
  28. Salavat getirene Allah-u Teala yer ile gök arasında övgüler bırakır.
  29. Maddi ve manevi bereket sebebidir.
  30. Salavat getirmek, kulun hidayetine ve kalbinin dirilmesine sebebiyettir.
  31. Cennette eşleri ve köşkleri çoğaltır.
  32. Allah, salavat getiren kulundan razı olur.