Lutfu Hafi Salavatı

Lutfu Hafi Salavatı

Abdülvehhab eş-Şarani Hazretlerine ait olan Lutfu Hafi Salavatı, Allah’ın gizli lütuflarına mazhariyet duası içerir. Yakaza halde iken, Rasulullah tarafından öğretildiği beyan edilmiştir. Kim bu salavatı çokça okursa, dünya ve ahirette Allah-u Teala’nın lütufları kaplar. Bu sebepten dolayı, bu salavatının okunmasında büyük faydalar vardır.

Arapçası

Lutfu Hafi Salavatı

Okunuşu

Allahumme salli ala seyyidina muhamedininnebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim adede ma fis semavati ve mafil ardi vema beynehuma ve ecri ya rabbi lutfekelhafiyye fi umurina vel müslimine ecmain. Allahumme salli ala seyyidina muhammedin salate ehlis semavati vel eradine aleyhi ve ecri ya rabbi lutfekelhafiyye fi emri vel müslimin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.